Chirurgie a speciální péče

Služby pro kolegy a pacienty s doporučením

  • Transalveolární extrakce retinovaných , semiretinovaných a  silně podkažených zubů či zalomených radixů
  • Preprotetická chirurgie
  • Chirurgie pro ortodontisty, včetně zavedení kotevních implantátů
  • Ošetření pacientů s antikoagulační léčbou, diabetiků  a jiných rizikových skupin pacientů
  • Poradna pro pacienty s poruchou TMK – kloubní poradna
  • Implantologie / systém Astra EV, TX