Komplexní zubní péče

Vyšetřit řádně chrup není dnes jen otázkou rychlého pohledu zrcátkem či zapátrání sondou.

Pokud k nám přicházíte poprvé, počítejte prosím s nutností vyplnit řádně dotazník týkající se Vašeho zdravotního stavu, dále se vstupním panoramatickým rentgenovým snímkem ( OPG) a v případě nutnosti ještě intraorálními doplňujícími snímky centrovanými na přítomnost primárních kazů v aproximálních prostorech a sekundárních kazů pod výplněmi. Budeme tedy velmi rádi, pokud na objednaný čas vstupního vyšetření dorazíte s pěti- až desetiminutovým předstihem.

Lékař po vyhodnocení rentgenových snímků provede vlastní vyšetření Vašeho chrupu a stanoví léčebný plán, který je sestaven vždy zcela individuálně s ohledem na Vaše přání a možnosti.

Prvním krokem léčebného plánu je ve většině případů vstupní dentální hygiena, jejíž absolvování je podmínkou k uskutečnění dalších kroků navržené léčby.

Celé vstupní vyšetření trvá běžně na jednoho pacienta 20 až 40 min dle rozsahu problému. U klientů našich smluvních pojišťoven – tedy VZP, VoZP, OZP a ZpMV, je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a to včetně rentgenových snímků. U klientů nesmluvních pojišťoven je cena stanovena ceníkem všeobecné zdravotní pojišťovny.

Preventivní prohlídky jsou následně doporučeny a hrazeny pojišťovnou vždy 2x za rok a to s minimálním odstupem 4 měsíců.